Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Csiga csoport

Óvodapedagógusok: Barna Károlyné / Marika óvó néni
                                         Buza Éva / Évi óvó néni
Dajka néni:                   Párkány Sándorné / Katika néni
Mottónk a mindennapi munkánk során:
Ha sír, öleld át, ha örül, örülj vele, ha segítséget kér, nyújtsd a kezed!

Csoportunkban az idei évben 24 vegyes életkorú (3-6 éves) kisgyermek nevelésével foglalkozunk. Legfőbb feladatunknak a gyermekek személyiségének minél teljesebb megismerését tartjuk, mert úgy gondoljuk, a megismerésükön keresztül tudunk személyre szabott fejlesztési lehetőségeket tervezni és megvalósítani. Segítségünkre van ebben a feltétel nélküli szeretet, elfogadás, a tisztelet, és megbecsülés, de mindezek mellett a következetesség is. Hiszen határvonalak nélkül a gyermek elveszti biztonságérzetét, márpedig csak biztonságot adó, meleg, szeretetteljes légkörben nevelhetünk kiegyensúlyozott gyermekeket. Napirendünk, és szokás-, szabályrendszerünk életkorhoz igazított. A helyes életritmus kialakítása, a rendszeresen, megszokott időben végzett tevékenységek a gyermeket nyugodttá, kiegyensúlyozottá teszik. Ezt figyelembe véve szervezzük napjainkat sok-sok játékkal, mozgással, izgalmas tevékenységekkel, mesével, verssel, dallal, mondókával.
Fontosnak tartjuk a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtését és a kölcsönös bizalomra épülő kötődések megerősítését. A pedagógusok és a dajka néni modellértékű bánásmódja kiemelt fontosságú . Példamutatással, magyarázattal alakítjuk bennük társaik felé az odafigyelést, türelmet, toleranciát, segítőkészséget, szeretetet. Pozitív mintaadással neveljük a gyerekeket a másság elfogadására, annak értékére, hogy mindannyian mások vagyunk, sokféle családból származunk.
Munkánk hatékonyságát és eredményességét segíti a dajka nénink is, akivel a legapróbb részletekig egyeztetjük a napi teendőket, kölcsönösen segítve, támogatva, tisztelve egymást.
 

Kapcsolat

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Napközi Otthonos Óvodája
5932 Gádoros, Béke tér 6.

Óvodavezető: Prozlik Márta

Telefon:
+36 68 490 042
+36 30 684 0773


E-mail:
gadorosovoda@gadoros.hu

Nyitvatartás példa:
Hétfő-Péntek-ig: 
6.00 - 17.00

Gádorosi Óvodás Gyermekekért Alapítvány

Adószám: 18383719-1-04

Intézményi védőnő: Tóthné Molnár Tímea
Kosztoláné Szabó Ildikó