Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Katica csoport

Óvodapedagógusok: Tóth Tiborné / Anita óvó néni
                                      Vacsi Andrea / Andi óvó néni
Dajka néni:                  Peres Dorina / Dorina néni
Csoportunkba immáron 26 kisgyermek jár, azonos korcsoportúak, iskolakezdés előtt álló Katica lányok és fiúk. A nem közti arányok majdnem megegyeznek, hiszen a kislányok 12-en, a kisfiúk 14-en vannak. A sok kis eleven pajti miatt elég hangos a csoportunk, de ez azért is lehet, mert a megszokott környezetükben és a szeretetteljes légkörben biztonságban érzik nap mint nap magukat. Sok figyelmet fordítunk arra, hogy a csoport, az öltöző és a folyósó is mindig az évszaknak megfelelő díszítést kapjon, otthonosságot adva az épületnek. Ezek javarészt a gyermekek munkáiból tevődnek, illetve mi felnőttek egészítjük ki a díszítést évszakoknak, ünnepeknek, időjárásnak megfelelően. Mindennapjainkban meghatározó a szabad játék, amelyhez igényes és biztonságos eszközöket, megfelelő helyet, időt biztosítunk. Játék közben fejlődik kreativitásuk, szárnyalhat fantáziájuk, feldogozhatják, újraélhetik élményeiket. Változatos és sokféle tevékenységet kínálunk számukra. Egy-egy téma, az új ismeretek feldolgozása több napon keresztül, komplex formában, játékos foglalkozások keretében valósul meg. Immáron második éve kiemelt nevelési területünk a mozgás, amelyen keresztül a gyermekek számára észrevétlenül fejlődik a figyelmük, feladattudatuk, immunrendszerük, de tulajdonképpen majdnem minden képességterületet ide sorolhatnánk. Ezekhez a mozgásos tevékenységekhez nagyon sok eszköz áll rendelkezésünkre az óvódán belül, illetve mi óvódapedagógusok is folyamatos továbbképzéseken veszünk részt ez irányban is. A gyerekek által nagyon közkedvelt tevékenység még a rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, amelynek eredményeit a szülők mindig örömmel fogadnak.
Fontos szerepet kapnak az élmény- és tapasztalatszerző séták, kirándulások, a gyűjtőmunka. Sok időt töltünk a friss levegőn, különösen kedvelik az udvari játékokat, a szabad mozgást.
Igyekszünk a gyermekek óvodai életét ünnepekkel, hagyományokkal, programokkal színesíteni.
Különös figyelmet fordítunk a ránk bízott gyermekek egyéni képességeik szerinti fejlesztésére, felzárkóztatására, tehetséggondozásra, a csoporton belüli társas kapcsolatok alakítására. Érzelmi nevelésünkben hangsúlyozzuk a szeretet, a megértés, az egymáshoz való alkalmazkodás fontosságát. Alapvető nevelési elvünk a gyermekek feltétel nélküli elfogadása, tisztelete, a biztonságos, családias légkör kialakítása, a szülőkkel való harmonikus, őszinte együttműködés.

 

Kapcsolat

Gádorosi Manóliget Óvoda és Mini Bölcsőde
5932 Gádoros, Béke tér 6.

Igazgató: Prozlik Márta

Telefon:
+36 68 490 042
+36 30 684 0773


E-mail:
gadorosovoda@gadoros.hu

Nyitvatartás:
Hétfőtől péntekig: 
6.00 - 17.00

Gádorosi Óvodás Gyermekekért Alapítvány

Adószám: 18383719-1-04

Intézményi védőnő: Tóthné Molnár Tímea
Kosztoláné Szabó Ildikó