Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
Az óvodai hittan foglalkozások során a gyerekek játékosan, az életkori sajátosságoknak megfelelően ismerkednek Istennel, a hit alapjaival, erkölcsi értékekkel, krisztusi erényekkel (mint pl. felebaráti szeretet, megbocsátás, segítőkészség…).
A közös élményeket nyújtó tevékenységek segítik a biztonságérzet erősítését; erkölcsi tulajdonságok megalapozását; ünnepeink érzelmi tartalommal való megtöltését, mondanivalójuk mélyítését.
A hitre nevelés épít keresztény értékeinkre, hagyományainkra, átörökíti azokat a gyerekek tárgyi, értelmi és lelki világába.
Együttléteink vidám, bensőséges légkörben biztosítják a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlődését.