Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Térítési díjak

A Szülő a gyermek óvodai étkeztetéséért étkezési térítési díjat fizet. A térítési díjak fizetése utólag történik, a tényleges étkezési napok számának megfelelően. A térítési díj mértékét az óvoda fenntartója költségvetési évenként állapítja meg.
2023. április 01-től az óvodai étkeztetés napi térítési díja: 520 Ft +áfa
Allergiás étkezés napi térítési díja: 1663 Ft + áfa

Ingyenes óvodai étkeztetésre való jogosultság
2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény az óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása alapján, 2015. szeptember 1-jétől ingyenes gyermekétkeztetésre jogosultak:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
- a három vagy több gyermeket nevelő családok
- a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek, illetve, ha a család tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel
- azok a családok, ahol a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a nettó minimálbér 130 százalékát
- ha a gyermeket nevelésbe vették.
Az ingyenes étkezés igényléséhez a szülőnek nyilatkozatot kell kitölteni, melyet büntetőjogi felelősségének tudatában tehet. Határozat benyújtására csak a gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság esetében van szükség. A további esetekben kizárólag a nyilatkozatot kell benyújtani, melyhez nyomtatványt az óvoda vezetői irodájában kell kérni. Ha az adatokban bármilyen változás történik, legkésőbb 15 napon belül a szülő köteles írásban jelezni az óvoda vezetőjének.

A tehetősebb, háromnál kevesebb egészséges gyermeket nevelő szülőknek továbbra is kell térítési díjat fizetni az étkezésért.

 

Kapcsolat

Gádorosi Manóliget Óvoda és Mini Bölcsőde
5932 Gádoros, Béke tér 6.

Igazgató: Prozlik Márta

Telefon:
+36 68 490 042
+36 30 684 0773


E-mail:
gadorosovoda@gadoros.hu

Nyitvatartás:
Hétfőtől - péntekig: 
6.00 - 17.00

Gádorosi Óvodás Gyermekekért Alapítvány
Bankszámlaszám:
Adószám: 18383719-1-04

Intézményi védőnők:
Tóthné Molnár Tímea
Kosztoláné Szabó Ildikó